Συνειδητά μας έκτισαν, δεδομένα

Αποφάσισ- α

Αποφάσισ- ες

Αποφάσισ- ε

Αποφασίσ- ατε

Αποφασίσ- αμε

Αποφάσισ- αν

να...

 

 

Αλλάζει η κατάληξη, όσο αλλα_ ζουν πρόσωπα

«Οι αποφάσεις δεν αλλάζουν», γράφτηκε μ_άλλον

Ενεργητικό ρήμα, κι όμως δεν έπραξα τίποτα

έπραξ- αν

...για να διακριβώνουμε άμεσα κάθε ισχύ του καινούριου

...συνειδητά μας έκτισαν δεδομένα

 

 

Αλλάζουν;

 

 

The Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review